Kontakt na našich pracovníkov :

Sídlo firmy :

            SG SLOVENSKO, s.r.o., Svinná 259, 913 24, SK

Obchodné oddelenie :

            Konaktná osoba : Ing. Ján Ižarik

            Mob : +421 905 719 589

            e-mail :  simp legreen@simplegreen.sk 

 

Fakturácia, administratíva :

            Kontaktná osoba : Ing. Ján Ižarik

            Mob : +421 905 719 589

            e-mail :  simplegreen@simplegreen.sk

 Účtovníctvo :

            Kontaktná osoba : Ing. Hana Veselková

            Mob : +421 905 268 368

            e-mail : veselkova@simplegreen.sk

            Fax : +421 326 563 310