Otázky a odpovede

Ako správne používať čistiace prostriedky simple green, aby bol dosiahnutý čo najlepší výsledok a efektivita použitia.

    Táto otázka najčastejšie trápi používateľov vodných detergentov, ktorí tieto produkty doteraz nepoužívali. Mnoho krát ich používajú rovnako, ako petrochemické odmasťovadlá alebo organické rozpúšťadla. Z dôvodu, že takýto postup nie je správny, dochádza k neopodstatnenému zavrhovaniu ich používania a často k návratu k pôvodným a veľmi škodlivým produktom. Efektivita použitia vodných detergentov závysí od niekoľkých faktorov, ale obecne možno povedať, že nasledujúci postup platí pre použitie u prevažnej väčšiny týchto výrobkov.

Doporučený postup :

1.Nariediť produkt s použitím teplej, alebo studenej vody podľa doporučenia výrobcu.

2.Naniesť roztok na čistený povrch podľa možností sprejovaním, špongiou alebo štetcom alebo ak sa dá, tak predmet do roztoku ponoriť.

3.Pri čistení podľa potreby použiť vhodnú metódu mechanického pôsobenia.

4.Čistený povrch opláchnuť čistou vodou.

5.Ak výsledok čistenia nie je dostatočný, postup opakovať do úplného vyčistenia.

 

Výsledok však vždy závysí od stupňa znečistenia daného povrchu.

Kde je možné uvedené produkty zakúpiť.

    Všetky produkty, ktoré sú na našom webe popisované je možné zakúpiť u nás a objednať prostredníctvom e-mailu, faxom, alebo telefonicky. Objednávky vybavujeme v čo najkratšej možnej dobe, najneskôr do 7 pracovných dní. Zatiaľ distribuujeme tovar v kanistroch po 10 kg a sudoch 214 kg. Predaj menších balení pripravujeme.

    V sieti maloobchodných predajní naše produkty zatiaľ nenájdete. Tento predaj pripravujeme.