Otváracie hodiny počas sviatkov

08.12.2011 08:10

1. Pred Vianocami :

Rozvoz objednaného tovaru bude realizovaný do 23.12.2011 do 16.00 hod.

Príjem objednávok prostredníctvom telefónu bude možný do 23.12.2011 do 16.00 hod.

Faxové a e-mailové objednávky možno zasielať priebežne.

 

2. Medzi sviatkami :

Rozvoz tovaru po skončení Vianoc bude organizovaný v dňoch od 27.12., do 30.12., v čase od 08.00 do 16.00 hod.

Príjem objednávok prostredníctvom telefónu bude v uvedených dňoch možný v stanovenej pracovnej dobe.

Faxové a e-mailové objednávky možno zasielať priebežne.

 

3. Po Novom roku :

Rozvoz tovaru a tiež príjem objednávok po Novom roku bude zabezpečený v pracovnom čase denne od 08.00 hod do 16.00 hod, počnúc dňom 2.1.2012.