simple green ® Hand Cleaner gel

10.02.2012 23:58

    Na základe požiadavky zákazníkov bol dnešným dňom do sortimentu výrobkov zaradený gel určený na umývanie rúk znečistených od ropných látok.