simple green d vyradený zo sortimentu

10.02.2012 23:33

    Dnešným dňom vyraďujeme zo sortimentu čistiaci prostriedok simple green d pre nezáujem zákazníkov o tento druh výrobku.