Zmena etikety u produktu simple green EXTREME

19.05.2011 12:30

Pri dovoze produktu simple green EXTREME sme boli upozornení, že u produktu nastala zmena v označení výrobku. Pôvodná etiketa s označením Aircraft bola nahradená novou. Príbuznosť s pôvodnym produktom označuje symbol lietadla v hornej časti etikety a produkt je naviac označený ako " AVIATION CLEANER and HEAVY DUTY DEGREASER. Na etikete tiež pribudla značka označujúca "Draždivý výrobok". Podľa nej sa produkt nariedený v pomere 1:1 a väčšom považuje za dráždivý.