Zmena v ponúkanom sortimente.

26.03.2011 09:10

 Dnešným dňom z ponúkaného sortimentu boli vylúčené produkty simple green Defoamer a simple green RUST INHIBITOR. Tieto produkty budú nahradené novými prípravkami z produkcie iných výrobcov. O zaradení nových produktov budeme našich zákazníkov informovať.