Ručné čistenie

Ručné čistenie

 

      Fotografie ukazujú použitie simple greenu pri ručnom čistení udiarne v mäso spracujúcej firme. Na čistenie bol použitý simple green Crystal riedený 40°C teplou vodou, doplnený pasivátorom simple green Rust Inhibitor. Na čistenie neboli použité žiadne čistiace zariadenia, iba kefa s dlhou rukoväťou. Obrázky ukazujú, ako vyzerala udiareň pred čistením a po vyčistení. Po vyčistení bola udiareň ešte opláchnutá čistou vodou. Celý proces čistenie trval približne 40 minút.

Čistiace prostriedky simple green Regular Crystal je možné s výborným výsledkom použiť pri ručnom čistení v tlakových čistiacich strojoch ako napr. WAP a iné. Na obrázku je ako príklad použité čistenie čerpacej stanice Shell v Trenčíne. Firma, ktorá toto čistenie vykonáva používa čistiaci prostriedok simple green Regular na čistenie plôch okolo čerpacej stanice, na stojany a zariadenia a taktiež na čistenie nádrží, v ktorých sú uskladnené pohonné hmoty. Z obrázku je zrejmý aj spôsob použitia. Dôležitú úlohu pri čistení zohráva správny riediaci pomer, ktorým sa koncentrovaný čistiaci prostriedok zriedi s vodou.