Tlakové čistenie

Tlakové čistenie

Čistiace médium je tlakom nanášané na povrch čisteného predmetu, ktorý je umiestnený na bežiacom páse. Pri takomto čistení dochádza k peneniu čistiaceho roztoku. Je potrebné penu odstrániť pomocou odpeňovača. Pri viackomorových čistiacich linkách je možné použiť ako posledný oplach pasivačný roztok, ktorý slúži ako krátkodobá, medzi operačná, antikorózna ochrana. Zohrievanie čistiaceho roztoku zvyšuje účinnosť umývania a odmasťovania. V uvedenom prípade sa podarilo dosiahnuť veľmi vysoký riediaci pomer medzi koncentrátom a vodou, pohybujúci sa na stupni 1 : 100 – 1 : 150.